Hotel

U ponudi smeštaja je noćenje, kao i najam sobe za dnevni odmor.